Obrok u avionu za putnike, cena

Da li se plaća obrok u avionu prilikom putovanja ili je to uračunato u cenu?

ODGOVOR

Obrok u avionu ne plaćate, jer on je uračunat u cenu karte koju ste platili. U avionu postoje razne vrste obroka i zavise od klase kojom putujete. Po nekoliko obroka se služi samo na letovima koji dugo traju.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA