Prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu u avionu

Ukoliko moj prtljag prelazi dozvoljenu težinu, šta se dešava?

ODGOVOR

Ako Vaš prtljag prelazi dozvoljenu težinu, svaki kilogram preko toga tretiraće se kao višak prtljaga i on se plaća direktno na šalteru za čekiranje prema određenom cenovniku po kilogramu.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA