Specijalni prtljag u avionu

Šta spada pod specijalni prtljag u avionu?

ODGOVOR

U prevoz specijalnog prtljaga spada: prevoz opasnih materija, lako lomljivih i skupocenih predmeta, važnih dokumenata i slično. Neophodno je da putnik prijavi ovakvu vrstu prtljaga već prilikom vršenja rezervacije mesta i tek nakon odobrenja od strane kompanije, ovakav prtljag može biti prihvaćen na prevoz.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA