Tečnost u ručnom prtljagu

Da li se tečnost može uneti u kabinu aviona, tj. da li neke stvari u tečnom obliku mogu da budu u ručnom prtljagu?

ODGOVOR

Tečnost možete uneti u kabinu, konkretno i u ručni prtljag, ali samo pod ovim uslovima:

  • Maksimalna dozvoljena zapremina posude u kojoj se nalazi tečnost, gel ili aerosol je 100 ml
  • Posude moraju da budu upakovane u plastičnu providnu kesu koja može da se zatvori zatvaračem sa žlebom ili zip zatvaračem
  • Maksimalna dozvoljena zapremina kese u kojoj su upakovane posude sa tečnostima, gelovima i aerosolima je 1 litar, a maksimalne dimenzije kese su 20x20cm
  • Kesa u kojoj su upakovane posude sa tečnostima, gelovima i aerosolima mora da bude zatvorena i da se na tački bezbednosnog pregleda preda odvojeno od ostalog ručnog prtljaga
  • Svakom putniku dozvoljeno je da unese najviše jednu kesu, propisanih dimanzija sa tečnostima, gelovim i aerosolima

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA