Zabranjene stvari u avionu, nedozvoljen prtljag

Šta nikako ne sme da se unese u avion?

ODGOVOR

Iz mera bezbednosti, nije dozvoljeno unošenje bilo kakvog oružja: hladnog, vatrenog, niti dečijih igračaka koje liče na stvarno oružje u putničku kabinu. Putnik je dužan da se sam obavesti i kontaktira nas u cilju dobijanja tačnih uslova prevoza kako na aerodromu poletanja ne bi imao problema

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA