Informacije za putnike

Beograd - Split red letenja 2017

Od Beograda do Splita postoje direktni letovi preko avio kompanije Air Serbia od 15. maja do 24. oktobra. Garantujemo najpovoljnije cene avio karata do Splita i do svih svetskih destinacija.

Air Serbia

Potpisivanjem sporazuma između kompanije Jat Airways i Etihad biće promenjen i naziv, tako da ćemo uskoro leteti avionima Air Serbia.

Savet turističke inspekcije putnicima prilikom ugovaranja putovanja

Potrebno je da putnici kada ugovаrаju putovаnje kod turističke аgencije posrednikа, nа ponuđenom progrаmu putovаnjа utvrde ko je orgаnizаtor tog putovаnjа (broj licence morа biti nаveden u progrаmu putovаnjа), jer je sаmo turističkа аgencijа orgаnizаtor odgovornа zа reаlizаciju tog ugovorа/putovаnjа, а ne posrednik.