Informacije za putnike

Savet turističke inspekcije putnicima tokom putovanja

Cene turističkih putovаnjа, kаo i nаjvećeg brojа proizvodа i uslugа, formirаju se slobodno premа uslovimа tržištа i nisu pod kontrolom držаve. Nа putniku je, dа pre sklаpаnjа ugovаrа o putovаnju sаgledа štа mu je ponuđeno, koji su to reаlni elementi cene i kаkаv nivo usluge može dа očekuje kаdа se opredeljuje zа eventuаlno "jeftino putovаnje" (kаo i u slučаju "jeftine robe").

Postanite Aerogaga subagent

Program za subagente osmišljen je tako da stimuliše i razvija pozitivan odnos sa drugim turističkim agencijama. Širenje prodajne mreže smatramo da je važna komponenta poslovanja.

Dozvoljena težina prtljaga

Na šalteru predviđenom za registraciju putnika određenog leta avio-kompanije kojom putuje, putnik predaje prtljag koji želi da registruje. Prilikom registracije, putnik dobija potvrdu da je prtljag predao u vidu nalepnice (sticker-a).